Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36 m²
 • 3.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 46 m²
 • 3.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 24.7 m²
 • 2.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 22.6 m²
 • 2.75 tỷVND
E
 • 125 m²
 • 13.65 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 41 m²
 • 4.7 tỷVND