Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40.5 m²
 • 3.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 57.5 m²
 • 4.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 33.1 m²
 • 3.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 49 m²
 • 5.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 57 m²
 • 6.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 51.5 m²
 • 3.9 tỷVND