Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 41 m²
 • 9.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 23.1 m²
 • 4.2 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 18.6 m²
 • 2.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 30.1 m²
 • 4.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 61.4 m²
 • 4.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 63.7 m²
 • 6.2 tỷVND