Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 24.5 m²
 • 2.05 tỷVND
B
 • 99.9 m²
 • 5.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 10
 • 10
 • 149.6 m²
 • 13.2 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 37 m²
 • 4.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 3.7 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 78.3 m²
 • 10.5 tỷVND