Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 110 m²
 • 8.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64.3 m²
 • 3.9 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 51.8 m²
 • 5.3 tỷVND
D
 • 5
 • 2
 • 198 m²
 • 11 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 56.78 m²
 • 2.3 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 57 m²
 • 2.37 tỷVND