Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 55.1 m²
 • 7.5 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 46.6 m²
 • 6.3 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 2.32 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 2.25 tỷVND
F
 • 1
 • 34.1 m²
 • 2.85 tỷVND