Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 30.2 m²
 • 5.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 51.62 m²
 • 10 tỷVND
C
 • 5
 • 4
 • 84.5 m²
 • 22 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 21.6 m²
 • 3.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 7
 • 8
 • 80 m²
 • 18 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 18 m²
 • 2.1 tỷVND