Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 32 m²
 • 4 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 46.5 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 22.6 m²
 • 2.4 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 16.6 m²
 • 2.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 17.4 m²
 • 2.29 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 31.2 m²
 • 4 tỷVND