Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 7
 • 37.2 m²
 • 12.1 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 29.1 m²
 • 7.2 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 55.5 m²
 • 8.8 tỷVND
D
 • 7
 • 6
 • 63.3 m²
 • 9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 20.3 m²
 • 3.38 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 85.2 m²
 • 11 tỷVND