Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 80 m²
 • 6.5 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 59.6 m²
 • 11.5 tỷVND
C
 • 5
 • 4
 • 128.1 m²
 • 20 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 2.45 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 58 m²
 • 2.1 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 58 m²
 • 2.15 tỷVND