Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 65 m²
 • 6.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 74 m²
 • 4.47 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 38 m²
 • 2.3 tỷVND
D
 • 104.7 m²
 • 8 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 54 m²
 • 3.85 tỷVND
F
 • 5
 • 4
 • 45 m²
 • 4.45 tỷVND