Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 4.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 51 m²
 • 3.4 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 51 m²
 • 4.7 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 43.7 m²
 • 2.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 65 m²
 • 5.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 55 m²
 • 4.1 tỷVND