Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 51.9 m²
 • 3.4 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 40.4 m²
 • 3.15 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 32 m²
 • 3.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 32 m²
 • 3.35 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 51.6 m²
 • 4.25 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 3.6 tỷVND