Nhà đất lân cận

A
 • 6
 • 5
 • 80 m²
 • 17 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 27.1 m²
 • 5.5 tỷVND
C
 • 5
 • 6
 • 47.7 m²
 • 11.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 62 m²
 • 7.2 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 33.8 m²
 • 6.2 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 29.6 m²
 • 5.6 tỷVND