Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 37.6 m²
 • 2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 4.4 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 34.4 m²
 • 5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 49.5 m²
 • 6.6 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 21 m²
 • 3.5 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 44.5 m²
 • 3.48 tỷVND