Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 72 m²
 • 12 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 24.7 m²
 • 6.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 17.6 m²
 • 4 tỷVND
D
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 56 m²
 • 8.38 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 13.5 m²
 • 2.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 7
 • 8
 • 92.6 m²
 • 13.3 tỷVND