Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 28.9 m²
 • 5.6 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 33.1 m²
 • 5.8 tỷVND
C
 • 4
 • 2
 • 62 m²
 • 11.2 tỷVND
D
 • 27
 • 20
 • 122.7 m²
 • 21 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23.9 m²
 • 2.85 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 2.3 tỷVND