Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 6.8 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 31.5 m²
 • 5.85 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 31.5 m²
 • 6.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 41 m²
 • 4.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 29 m²
 • 7 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 70.9 m²
 • 7.2 tỷVND