Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 35.9 m²
 • 4.5 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 33.1 m²
 • 4.75 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 77.9 m²
 • 8.5 tỷVND
D
 • 3
 • 4
 • 51.7 m²
 • 7.3 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 58.4 m²
 • 2.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 52 m²
 • 2.3 tỷVND