Nhà đất lân cận

A
 • 108.1 m²
 • 16.1 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 71 m²
 • 9.2 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 59.5 m²
 • 5.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 38 m²
 • 4.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32.6 m²
 • 3.45 tỷVND
F
 • 4
 • 5
 • 106.9 m²
 • 11.5 tỷVND