Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 25.4 m²
 • 4.25 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 19.3 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 28.5 m²
 • 5.4 tỷVND
D
 • 5
 • 4
 • 35.4 m²
 • 5.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 36.9 m²
 • 6.8 tỷVND
F
 • 5
 • 5
 • 46.5 m²
 • 12.5 tỷVND