Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 6
 • 60.4 m²
 • 7.8 tỷVND
B
 • 4
 • 6
 • 57.3 m²
 • 15.2 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 44.1 m²
 • 6.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40.8 m²
 • 5 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 66.9 m²
 • 8.3 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 32.2 m²
 • 3.25 tỷVND