Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 63 m²
 • 7.2 tỷVND
B
 • 5
 • 3
 • 70.5 m²
 • 8.6 tỷVND
C
 • 6
 • 5
 • 128.3 m²
 • 17 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 24.9 m²
 • 4.9 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 66.6 m²
 • 4.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 43.4 m²
 • 3.9 tỷVND