Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 58.9 m²
 • 4.55 tỷVND
B
 • 3
 • 5
 • 77 m²
 • 14.5 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 50 m²
 • 4.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 54.5 m²
 • 4.9 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 50.1 m²
 • 4.8 tỷVND
F
 • 7
 • 7
 • 355 m²
 • 28 tỷVND