Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 55.7 m²
 • 11 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 24.8 m²
 • 12 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 27.7 m²
 • 5.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 31.8 m²
 • 5.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 30 m²
 • 3.75 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 23.2 m²
 • 4.1 tỷVND