Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 22 m²
 • 3.5 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 51.51 m²
 • 7.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 3.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 29.25 m²
 • 3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 91.5 m²
 • 7.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 51.6 m²
 • 4.7 tỷVND