Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 43 m²
 • 9.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 29.2 m²
 • 4 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 87.8 m²
 • 12 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 43.7 m²
 • 12 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 36.8 m²
 • 4.4 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 56.8 m²
 • 10.5 tỷVND