Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 27.12 m²
 • 4.25 tỷVND
B
 • 5
 • 5
 • 46.1 m²
 • 7.98 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 68 m²
 • 8.2 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 44 m²
 • 6.75 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28 m²
 • 4.1 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 29 m²
 • 3.75 tỷVND