Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 92 m²
 • 9.1 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 87.7 m²
 • 11.9 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 3.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 98 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 2.5 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 106.8 m²
 • 3.45 tỷVND