Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 4
 • 35.2 m²
 • 16 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 22.2 m²
 • 8.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 35 m²
 • 11.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 31.5 m²
 • 5.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 23.7 m²
 • 4.35 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 25.7 m²
 • 4 tỷVND