Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 6
 • 5
 • 34.3 m²
 • 6.95 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 31.8 m²
 • 5.7 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 42 m²
 • 6.5 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 35.8 m²
 • 5.8 tỷVND
E
 • 35 m²
 • 5.5 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 12.1 m²
 • 3 tỷVND