Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 1
 • 40 m²
 • 2.38 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 438.6 m²
 • 9.5 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 49 m²
 • 2.5 tỷVND
D
 • 70.5 m²
 • 6 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 173.7 m²
 • 6.8 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 46.2 m²
 • 3.75 tỷVND