Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 29.8 m²
 • 3.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 41.6 m²
 • 6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 24.5 m²
 • 3.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 32.5 m²
 • 3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 39.5 m²
 • 4.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 33.6 m²
 • 3.5 tỷVND