Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 51 m²
 • 4.2 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 190.2 m²
 • 37 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 87.2 m²
 • 12 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 61.5 m²
 • 6.5 tỷVND
E
 • 52 m²
 • 4.98 tỷVND
F
 • 16
 • 16
 • 47.7 m²
 • 14.4 tỷVND