Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 45 m²
 • 3.45 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 394.41 m²
 • 33.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 63.7 m²
 • 6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 27.9 m²
 • 3.2 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 14.9 m²
 • 3.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 14 m²
 • 1.65 tỷVND