Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 79.3 m²
 • 16.9 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 6.3 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 6.6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 71.9 m²
 • 12 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 114 m²
 • 24 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 8.3 tỷVND