Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 58.2 m²
 • 2.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 58.2 m²
 • 2.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 88 m²
 • 3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70.48 m²
 • 2.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 2.85 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 82 m²
 • 2.85 tỷVND