Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 87 m²
 • 2.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 2.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 117.3 m²
 • 3.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 88 m²
 • 2.75 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 89.6 m²
 • 2.65 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 353.62 m²
 • 10 tỷVND