Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 13 m²
 • 2.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 34.57 m²
 • 7.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 26.1 m²
 • 6.99 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 59.91 m²
 • 10 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 44 m²
 • 5.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 111.3 m²
 • 5.9 tỷVND