Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 100 m²
 • 23 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 100 m²
 • 16.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 14.5 tỷVND
D
 • 5
 • 5
 • 101 m²
 • 19 tỷVND
E
 • 5
 • 5
 • 160 m²
 • 28 tỷVND
F
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 155 m²
 • 17 tỷVND