Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 1
 • 173.4 m²
 • 6.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 200 m²
 • 7.2 tỷVND
C
 • 89.7 m²
 • 2.65 tỷVND
D
 • 109.2 m²
 • 4.9 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 106.3 m²
 • 3.8 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 60.7 m²
 • 3.4 tỷVND