Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 19.9 m²
 • 5.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 7
 • 8
 • 80 m²
 • 18 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 95 m²
 • 9.89 tỷVND
D
Đã bán
 • 7
 • 6
 • 130.5 m²
 • 24.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 42 m²
 • 11.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75.58 m²
 • 5.9 tỷVND