Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 63.5 m²
 • 12.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 28.9 m²
 • 3.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 66 m²
 • 4.9 tỷVND
D
 • 67.4 m²
 • 9.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 45.3 m²
 • 6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 37.2 m²
 • 3.7 tỷVND