Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 47.07 m²
 • 6.92 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36.89 m²
 • 4.2 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 55.7 m²
 • 7.55 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 48.7 m²
 • 9 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 101.7 m²
 • 12 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 62.4 m²
 • 9.1 tỷVND