Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 57.2 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 57.2 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 83.6 m²
 • 6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 14.8 m²
 • 1.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 39 m²
 • 2.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 51.2 m²
 • 4.3 tỷVND