Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 22.6 m²
 • 3.9 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 61.94 m²
 • 3.2 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 91 m²
 • 5.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 3.6 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 21 m²
 • 2.05 tỷVND
F
 • 5
 • 4
 • 52 m²
 • 14 tỷVND