Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 49.2 m²
 • 6 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 39.7 m²
 • 5.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 28 m²
 • 2.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 16.4 m²
 • 2.45 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 34.8 m²
 • 3.95 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 28 m²
 • 4.2 tỷVND