Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 76 m²
 • 5.6 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 46.81 m²
 • 6.26 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 32 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 36.1 m²
 • 4.95 tỷVND
E
 • 83.2 m²
 • 7.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 28 m²
 • 3.25 tỷVND