Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 43.3 m²
 • 4.6 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 56.4 m²
 • 7.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 80 m²
 • 8 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 19.6 m²
 • 4.2 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 63.6 m²
 • 16.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 15.5 m²
 • 4 tỷVND