Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 52 m²
 • 3.25 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 163.1 m²
 • 18.5 tỷVND
C
 • 105.5 m²
 • 6.8 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 55.5 m²
 • 8 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 67 m²
 • 3.5 tỷVND
F
 • 157 m²
 • 7.7 tỷVND